Kysely satelliittikuvien loppukäyttäjille

22.3.2019

Vastaa kyselyyn, jossa kartoitetaan, kuinka hyvin Sateliittikuva-osahankkeessa tuotetut satelliittikuvamosaiikit palvelevat asiakkaiden käyttötarpeita.

Paikkatietoalustan Satelliittikuva-osahankkeen tarkoituksena on edistää viranomaistoimintana tehtävän ympäristövalvonnan automatisointia sekä luoda pohja, jonka päälle kaukokartoitusalan pk-yritykset voivat rakentaa omaa liiketoimintaansa.

Tätä tarkoitusta varten projektissa on tuotettu esiprosessoituja satelliittikuvamosaiikkeja, jotka ovat maksutta kaikkien käytettävissä. Kuvat ovat saatavilla koneluettavassa rajapinnassa ja esimerkkejä voi käydä katsomassa SYKEn hallinnoimasta karttakäyttöliittymässä.

Lue lisää täältä.

Vastaa kyselyyn

Nyt kaipaamme palautetta siitä, kuinka hyvin tuotetut mosaiikit palvelevat asiakkaiden käyttötarkoituksia. Millaisia tuotteita ja palveluita toivoisit saataville jatkossa? 

Vastaa kyselyyn suomeksi tai englanniksi.