Tietoa ympäristön seurantaan: tutustu satelliittikuvamosaiikkeihin

18.3.2019

Paikkatietoalustan Satelliittikuva-osahankkeessa on tuotettu satelliittikuvamosaiikkeja, jotka ovat nyt maksutta kaikkien saatavilla rajapinta- ja katselupalveluiden kautta. 

Kuvakaappaus satelliittikuvien katselupalvelusta

Satelliittikuvamosaiikki on laajan alueen kattava kuva, joka on koostettu useasta eri ajankohtina otetusta yksittäisestä satelliittikuvasta. Satelliittikuva-osahankkeessa tuotetaan useita erilaisia mosaiikkeja eri tarkoituksiin sopivina. 

Jo valmistuneita mosaiikkeja ovat vuoden 2018 S1sar-tutkamosaiikit sekä S2ind-kuvaindeksimosaiikit. Kuvat on julkaistu Kansallisen satelliittidatakeskuksen rajapinnan kautta. Rajapintaan pääsee käsiksi käyttämällä jotakin paikkatieto-ohjelmistoa, esimerkiksiä QGISia. Osaa mosaiikeista voi katsella myös SYKEn ylläpitämän katselupalvelun avulla ilman mitään erikoisohjelmistoja. Myöhemmin hankkeessa syntyvät mosaiikit on nähtävillä SYKE:n Tarkka-palvelun kautta.

Tietoa ympäristön seurantaan

Mosaiikit perustuvat Sentinel-1 ja -2 -satelliittien kuviin. Sentinel-satelliitit kuuluvat EU:n Copernicus-satelliittiohjelmaan, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää satelliittidataa. 

Satelliittikuvamosaiikkeja voi hyödyntää monenlaisissa ympäristön seurantaan liittyvissä tehtävissä, kuten esimerkiksi metsien inventoinnissa, maanviljelyksen kasvukauden aikaisessa seurannassa, geologiaan ja hydrologiaan liittyvissä tehtävissä, jäätilanteen seuraamisessa ja maanpeitteen kehityksen tai veden laadun seurannassa.

•    Linkki Kansallisen satelliittidatakeskuksen rajapintaan

Pieni satelliittikuvasanasto

Aktiiviset/passiiviset instrumentit: Tutkat vs kamerat. Aktiiviset sensorit (tutkat) lähettävät kohteeseen energiapulssin ja katsovat mitä heijastuu takaisin, passiiviset sensorit havaitsevat joko heijastunutta auringon valoa tai kohteen itsensä säteilemää energiaa (esim. lämpö). Passiivisten sensorien toiminta riippuu yleensä säästä (pilvet) ja valaistuksesta (yö/päivä), kun aktiiviset sensorit taas eivät yleensä välitä pilvistä tai vuorokauden ajasta. 

S1sar: Sentinel-1-satelliitin tutkakuvista tehtyä takaisinsirontamosaiikki, joka tehdään kolme kertaa kuukaudessa läpi vuoden. 

S2ind: Sentinel-2:n kuvista tehtävä kuvaindeksimosaiikki, joka tuotetaan kasvukaudella kaksi kertaa kuukaudessa.

Väärävärikuva: Kuva jossa kanavien värit on vaihdettu keskenään, tai korvattu jollain ihmisen näkökyvyn ulkopuolisella aallonpituudella (esim. infrapuna). Mahdollistaa erilaisten ominaisuuksien korostamisen kuvalla  

Indeksikuva: Väärävärikuva, jossa satelliittikuvan kanavia yhdistelemällä kuva saadaan luokiteltua  kohteen jokin fyysinen ominaisuuden mukaan. Esimerkiksi punaisen ja lähi-infrapunakanavan avulla lasketussa kasvillisuusindeksikuvassa kasvilliset alueet saavat suuria arvoja ja kasvittomat pieniä.

Takaisinsironta: Mikroaaltotutkan lähettämän pulssin kohteesta takaisin tutkaa kohti heijastunut osuus pulssista. Kuinka suuri osuus pulssista heijastuu takaisin tutkaa kohti, riippuu kohteen geometriasta ja pinnankarkeudesta suhteesta käytettyyn aallonpituuteen. Esim. veden pinta tyynellä säällä heijastaa suurimman osan pulssista poispäin tutkasta, joten vesialueet näkyvät tutkakuvalla yleensä mustina. Kun kohteen pinnan rakenne muuttuu, se miltä se näyttää kuvalla muuttuu myös. Tämä tekee tutkakuvista hyviä esim. metsän tuulituhojen, jäätilanteen tai peltojen maanmuokkauksen seurantaan.

Resoluutio (erotuskyky)

Resoluutio, spatiaalinen: Kuinka pieniä yksityiskohtia kuvalta voidaan erottaa.
Resoluutio, temporaalinen: Kuinka usein sama kohde voidaan kuvata.
Resoluutio, spektraalinen: Kuinka pieniä muutoksia kohteen säteilyssä (esim. lämpötila) voidaan havaita
Kuva-ala: Kuinka suuri alue nähdään kerralla. Kuva-alan kasvattaminen heikentää spatiaalista resoluutiota ja parantaa aika-resoluutiota.

   
Lue lisää Satelliittikuva-osahankkeen tavoitteista täältä.